Mësoni në mënyrë elektronike me një klik sa përvojë pune ke

Shpërndaje

Fondi i Sigurimeve Pensionale dhe Invalidore të Republikës së Maqedonisë ka një shërbim nëpërmjet të cilit përmes faqes së saj të internetit mundësohet hyrja e personave të siguruar në të dhënat e tyre të regjistruara në regjistër. Të dhënat janë marrë në formën e një pasqyre të të dhënave të regjistruara të nënshkruara me një certifikatë digjitale të një personi të autorizuar, i cili deri më tani është marrë ekskluzivisht në sportelet e Fondit.

Shqyrtimi i marrë do të ketë karakterin e një dokumenti publik dhe të siguruarit do të jenë në gjendje ta përdorin atë para institucioneve të tjera kompetente kur ka nevojë për të konfirmuar kohëzgjatjen e përcaktuar të sigurimit. Ky shërbim ngre cilësinë e funksionimit të Fondit, në përputhje me trendet zhvillimore bashkëkohore për aksesin elektronik në informacion.

Për kë dedikohet shërbimi?

Ky shërbim është i dedikuar për të gjithë personat e siguruar që kanë regjistruar të dhëna për kohëzgjatjen e sigurimit, pagat, pagat shtesë, dmth. Bazat e sigurimit.

Si ofrohet shërbimi?

Për t’u bërë një përdorues i këtij shërbimi, keni nevojë për një emër përdoruesi dhe fjalëkalim, të cilat mund të merren duke dorëzuar një KËRKESË në degët, ose Rregulloren e Punës së Fondit. Formulari i aplikimit gjithashtu mund të shkarkohet nga faqja e internetit e Fondit: www.piom.com.mk, ose lidhja e shërbimeve elektronike. KËRKESA e plotësuar dorëzohet personalisht në sportelet, me një dokument identifikimi personal (letërnjoftim ose pasaportë). Në bazë të kërkesës së paraqitur, përdoren emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi, të cilat i siguruari mund t’i monitorojë të dhënat e tyre në internet, shkruan Pravdiko.