Adnan Azizi godet ata që duan të manipulojnë me votën shqiptare

Shpërndaje

Ashtu të duket kur të përzihet gjaku, edhe votuesit shqiptarë të duken maqedonas. Këtyre që u është bërë gjaku ujë dhe janë bërë më shka se shkau, nuk pritojnë votuesit shqiptarë t’i quajnë vota maqedonase vetëm e vetëm pse e kanë votuar prof. Blerim Rekën.

Ja statistikat, ku prof. Blerim Reka ka marrë vota, që ju thoni se janë maqedonase, e në fakt ata janë vota të pastra shqiptare, dhe një pjesë e vogël janë vota të turqve, boshnjakve dhe romve etj.

1. Komuna Aerodrom: 310
Vota shqiptare

2. Manastir: 884
Vota shqiptare

3. Veles: 324
Vota shqiptare

4. Gjorce Petrov: 295
Vota shqiptare

5. Karposh: 528
Vota shqiptare

6. Krushevë: 356
Vota shqiptare

7. Petrovec: 248
Vota shqiptare

8. Plasnicë: 71
Vota shqiptare

9. Prilep: 368
Vota shqiptare

10. Resnje: 352
Vota shqiptare

11. Sopishte: 289
Vota shqiptare

12. Qendër: 444
Vota shqiptare

13. Qendra Zhupa: 69
Vota shqiptare

14. Cashka: 254
Vota shqiptare

15. Cucer Sandevo: 222
Vota shqiptare