“U tha s’u bë”, tabela në hyrje të Shkupit vetëm në gjuhën maqedone dhe angleze (Foto)

Shpërndaje

Për dallim nga tabela që pret vizitorët nga Kosova në hyrje të Shkupit dhe e cila është në tre gjuhë, vizitorët nga Kumanova i pret kjo tabelë e njëjtë, por me një ndryshim shumë të rëndësishëm. Kjo tabelë është vetëm në dy gjuhë, mirëseardhja urohet vetëm në gjuhën maqedonase dhe angleze, por jo edhe në gjuhën shqipe.

Alsat iu drejtuar Qytetit të Shkupit për të marrë përgjigje se përse në dy tabela digjitale të njëjta, të vendosura për të njëjtë qëllim, mirëseardhja në njërën prej tyre nuk urohet edhe në gjuhën shqipe, por vetëm në atë maqedonase dhe angleze. Nga ky institucion gabimin e justifikojnë si lëshim.

Bëhet fjalë për lëshim. Qyteti i Shkupit e respekton dygjuhësinë dhe sapo të verifikohet vërtetësia e informacionit, në afat sa më të shkurtër do të bëhet edhe korrigjimi-arsyetohen nga Qyteti i Shkupit.

Ndërkohë pas kronikës së transmetuar në Alsat për tabelën e vjetër, por me gabime, tek objekti i Brigadës së Zjarrfikësve, nga Qytet i Shkupit thonë se e njëjta do të zëvendësohet me të re. Megjithatë nuk japin detaje nëse emërimi në hyrje të godinës, i vendosur së fundmi vetëm në gjuhën maqedonase, do të bëhet edhe në gjuhën shqipe.

Vendosja e tabelave në institucione dhe në rrugë me gabime, apo vetëm në gjuhën maqedonase dhe angleze, por jo edhe në gjuhën shqipe dhe më pas korrigjimi i tyre, po përsëritet tashmë disa herë. Puna e bërë dy herë, paguhet dy herë. Ndërrimi dhe korrigjimi i disa tabelave pasi të njëjtat herën e parë kanë qenë me gabime, merr kosto shtesë, pavarësisht se sa e ulët është ajo.

Përgjegjësinë për respektimin dhe zbatimin e drejtë të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve e kanë Agjencia dhe Inspektorati. E para me drejtor dhe objekt, por ende e pa ekipuar. Ndërsa, Inspektorati ende i pa themeluar, ose më saktë propozim-ligji që duhet të përpilohet nga Ministria e Drejtësisë ende nuk është askund.

Evi Shkopi, Alsat M

I pyesim pushtetarët “U tha u bë” apo “U tha e s’u bë kurrë”!