Maqedoni, për një dekadë nuk është blerë asnjë zjarrfikëse e re

Shpërndaje

Në dhjetë vitet e fundit, shteti nuk ka blerë një automjet të vetëm zjarrfikës të destinuar për shuarjen e zjarrit në zonat pyjore. Blerja e automjeteve për shuarjen e zjarreve është ekskluzivisht në kompetencën e vetëqeverisjes lokale, pra para ndahen nga buxhetet komunale për pajisjet e nevojshme për zjarrfikësit, blerjen e pajisjeve për automjetet, ose për blerjen e automjeteve të reja. Rreth 70 automjete zjarrfikëse nga gjithsej 241 në dispozicion në vend u morën përmes donacioneve nga kompani private, shtete ose organizata. Vitet e fundit, disa automjete komunale u janë dhuruar komunave të mëposhtme:

Automjete zjarrfikëse të dhuruara
Komuna e Ohrit – automjet zjarrfikës për ngarkim – Donacion nga Gjermania, 2019
Komuna e Velesit – automjet zjarrfikës për në terren – Donacion nga Japonia, 2017
Komuna e Prilepit – automjet transportues – Donacion nga një kompani private, 2019
Komuna e Kriva Pallankës -automjet zjarrfikës për TPPE- Donacion nga Sllovenia, 2021

Por vetëm një pjesë e vogël e automjeteve të dhuruara mund të shuajnë zjarret në vendet malore. Në maj të këtij viti, Qyteti i Shkupit bleu shkallë kundër zjarrit me vlerë 1.7 milion euro dhe hasi në sërë kritikash se shumë para janë shpenzuar për një automjet që shuan zjarret vetëm në mjedise urbane. Zjarrfikësit më pas apeluan se këtë shkallë kundër zjarrit e kanë kërkuar të prokurohet për më shumë se dhjetë vjet.

“Qëllimi dhe nevoja për këtë shkallë ka vazhduar për 10 vjet dhe është vendosur në prokurimet publike që nga viti 2010.”- deklaroi Vladimir Simonovski – Komandant i Brigadës së Zjarrfikësve Shkup.

Mosha mesatare e automjeteve zjarrfikëse është 29 deri në 30 vjet. Sipas të dhënave zyrtare, tre kompani janë më të famshmet që të mund të prokurohet një kamion zjarrfikës. Nga momenti i prokurimit, nevojiten 9 deri në 10 muaj që kompania ta dorëzojë automjetin. Çmimi mesatar i një automjeti zjarrfikës i destinuar për shuarjen e zjarreve në zonat urbane varion nga 100 deri në 200 mijë euro, ndërsa çmimi i një automjeti special të destinuar për zonat pyjore arrin deri në 400 mijë euro. Përveç automjeteve, zjarrfikësit po përballen me mungesë prej mbi 500 zjarrfikësish të nevojshëm për të mbrojtur qytetarët nga zjarret./alsat/