DW nxjerr tjera dokumente për spitalin modular në Tetovë, ja kush ka nënshkruar

Shpërndaje

“Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social” i spitalit modular në Tetovë, për të cilin komuna njoftoi dje se nuk janë kompetent, është postuar në faqen e saj të internetit.

Dokumenti që rregullon obligimet dhe kompetencat lidhur me spitalin modular në qytet është i postuar në faqen e internetit të Komunës së Tetovës. Dokumenti, në origjinal në gjuhën angleze, i njëjti i publikuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, u mor nga komuna e Tetovës më 16 tetor 2020. DW kontrolloi përmbajtjen e dokumentit, i cili është në formatin PDF, dhe përcaktoi se ka përmbajtje identike. Nga publikimi i këtij teksti, DW shkruan se ende nuk kanë një shpjegim nga komuna pse kanë publikuar dokumentin, nëse ata nuk kishin juridiksion mbi të, transmeton TetovaSot.

Komuna pretendoi dje se nuk ka juridiksion mbi spitalin dhe iu referua ndryshimeve në Ligjin për Ndërtim të bëra nga qeveria në Nëntor të vitit 2020.

Plani për menaxhimin dhe mbikëqyrjen e spitalit modular të Tetovës

“Në këtë drejtim, ju informojmë se në bazë të ndryshimeve të fundit në Ligjin për Ndërtim (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Veriore Nr. 279 të 24.11.2020) në nenin 4 citojmë artikullin: në nenin 74 në paragrafin ( 2) pas fjalëve: “Vendimi nxirret nga organi i administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e veprimtarive në fushën e planifikimit hapësinor”, shtohen fjalët: dhe vendimi lëshohet nga Ministria e Shëndetësisë “.

Kompetencat

Komuna pretendon se kompetenca për spitalin modular ishte vetëm në Ministrinë e Shëndetësisë dhe autoritetet e tjera qendrore.
“Inspektorët komunal nuk kanë autoritetin për të kryer kontrolle në objektet dhe ndërtesat e veçanta të kategorisë së parë. “Sistemet e sigurisë dhe shuarjes së zjarrit dhe kontrolli i funksionalitetit të tyre janë gjithashtu nën juridiksionin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve të tjera në nivel qendror”, thuhet në reagimin e Komunës së Tetovës.
“Lidhur me instalimet e ujësjellësit dhe kanalizimeve, ju informojmë se ato ishin në kompetencë për ndërtim nga kontraktori, dhe komuna vetëm i lidhi ato.”

Kompetencat për kontrollin e funksionimit të spitalit (në anglisht):

Ministria e Shëndetësisë, për Telma TV, sot hodhi poshtë këto pretendime të komunës.

“Qendrat modulare të covid nuk hyjnë në kategorinë e parë ose të dytë, që do të thotë se ato nuk janë ndërtesa që kërkojnë leje ndërtimi. Ndryshimet në ligjin për ndërtimin përcaktojnë ndërtesat modulare të parafabrikuara në kategorinë e ndërtesave që nuk kërkojnë leje ndërtimi, prandaj legjislacioni nuk parashikon mbikëqyrje të punimeve.

Dorëzimi me vërejtje të vogla

Dokumentet nga dorëzimi i spitalit modular në Tetovë, të kryera më 14 prill të këtij viti konfirmojnë se është bërë në prani të përfaqësuesve të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, Ministrisë së Shëndetësisë, kontraktorit “Brako” dhe ekonomisë drejtor i spitalit të Tetovës Artan Etemi. Në regjistrin gjithashtu rendisin vërejtjet (të cilat gjithashtu mund të shihen në faksimile) të cilat ndërtuesi i riparoi më pas:

Procesverbal me vërejtjet nga dorëzimi i spitalit modular:

Për të pastruar dushet; Për të riparuar një panel në dhomën e në dhomën e rrezeve X; Për të riparuar dyshemenë në korridoret; Mbyllni kabllot e furnizimit në një kuti metalike; dhe Për të ngritur një gardh mbrojtës në dalje të spitalit – një kërkesë që ishte jashtë kontratës, por u realizua disa ditë më vonë.
Sipas dokumentacionit, që nga momenti i dorëzimit, në të ashtuquajturën fazën operacionale, kompetencat dhe detyrimin për mbikëqyrjen e objektit e kishte stafi drejtues i spitalit në bashkëpunim me komunën.

Nënshkruesit e procesverbalit janë përfaqësues të Ministrive të Punës dhe Shëndetësisë, kompanisë Brako dhe drejtorit ekonomik të spitalit në Tetovë.

Për shembull, në seksionin Plani për mirëmbajtjen e rregullt të instalimeve (uji, rrjeti i kullimit, energjia elektrike, ngrohja) në spitalin modular si kompetent janë të listuar: përfaqësuesit e komunës së Tetovës, drejtori i spitalit në Tetovë, inspektori komunal dhe personi përgjegjës në spital). Në pikën e mëposhtme, Përgatitja e një Plani për mbrojtjen nga zjarri dhe zbatimi i masave mbrojtëse sipas kompetencës janë të listuara: drejtori i spitalit në Tetovë dhe një person përgjegjës në spital); dhe në pikën e tretë të planit operacional të titulluar Përgatitja e një plani për menaxhimin e mbeturinave dhe kontrollin e infeksionit janë përfaqësues përgjegjës të komunës së Tetovës, drejtori i spitalit në Tetovë, inspektori komunal dhe personi përgjegjës në spital./TetovaSot/