Përfundoi afati për konfirmimin e listave të kandidatëve për kryetar dhe këshilltar komunal

Shpërndaje

Mbrëmë, afati deri në të cilin Komisionet Komunale Zgjedhore (KKZ) duhej të konfirmonin zyrtarisht të gjitha listat e kandidatëve për kryetarë dhe anëtarë të këshillave komunal dhe Këshillit të Qytetit të Shkupit të paraqitur nga partitë politike, koalicionet dhe grupet e qytetarëve për të marrë pjesë në zgjedhjet vendore të caktuara për 17 tetor.

KKZ-ja i dorëzon listat e konfirmuara Komisionit Shtetëror Zgjedhor (KSHZ), i cili ka afat deri më 23 shtator për të hedhur shortin për renditjen e tyre në fletëvotime.

Kandidatët për kryetarë komunash dhe lista këshilltarësh të një partie ose koalicioni marrin të njëjtin numër rendor në të gjitha komunat. Pas shortit, listat e konfirmuara të kandidatëve do të publikohen në faqen e internetit të KSHZ dhe do të shpallen nga bordet zgjedhore.

Gjithashtu, jo më vonë se 23 shtatori, përfaqësuesit e autorizuar të të gjitha partive politike, pra paraqitësit e listave të kandidatëve për zgjedhjet vendore, në nivel qendror, pritet të nënshkruajnë një Kod të Zgjedhjeve të Drejta dhe Demokratike, të organizuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, në bashkëpunim me Institutin Demokratik Kombëtar.

Kodi i Zgjedhjeve të Drejta dhe Demokratike, i miratuar nga KSHZ-ja, do t’i detyrojë pjesëmarrësit në procesin zgjedhor të respektojnë parimet e demokracisë dhe qeverisjes së mirë, në mënyrë që të forcojnë vlerat themelore të demokracisë dhe besimin në sistemin zgjedhor.

Kodi i Zgjedhjeve të Drejta dhe Demokratike gjithashtu do të detyrojë pjesëmarrësit në procesin zgjedhor që të respektojnë ligjet përkatëse për zgjedhjet dhe të mos bëjnë presion mbi votuesit, të përdorin gjuhë urrejtjeje ose të diskriminojnë në bazë të gjinisë.

Agjencia për Shërbimet Mediatike Audio dhe Audiovizive (ASHMAA) më parë i informoi transmetuesit se me ndryshimet e reja të miratuara në Kodin Zgjedhor, përcaktohet një mënyrë e re e përcaktimit të listës së çmimeve për transmetimin e reklamave politike me pagesë (PPR), e cila do të aplikohet për zgjedhjet e ardhshme lokale, për shkak të të cilave është përcaktuar një afat shtesë për dorëzimin e listave të çmimeve.