Kovaçevski në SEFF 2023: Vendi i Maqedonisë së Veriut është në BE, me vendet më të mira dhe më të zhvilluara ekonomikisht

Shpërndaje

Me fjalim hyrës Kryeministri Dimitar Kovaçevski e hapi Forumin Ekonomik dhe Financiar në Shkup (SEFF), me temë “Evropë – Po, Evropë – TANI” organizuar nga Ministria e Financave.

Në konferencën për shtyp fjalime zyrtare patën edhe ministri i Financave, Fatmir Besimi, si dhe Eurokomisari për Buxhet dhe Administratë, Johanes Han.

Në vazhdim ua përcjellim fjalimin e Kryeministrit Kovaçevski në tërësi:

“Sinqerisht, ju falënderoj për ftesën për hapjen e Forumin e tretë Ekonomik dhe Financiar në Shkup, organizuar nga Ministria e Financave këtë vit. Këto dy ditë janë vërtet një mundësi e rrallë për diskutim transparent dhe të dobishëm, shkëmbim idesh dhe përvojash ndërmjet politikëbërësve dhe përfaqësuesve politikë, partnerëve ndërkombëtarë të zhvillimit, shoqërisë civile, opinionit akademik, sektorit të biznesit. Qëllimi është krijimi i një sinergjie idesh dhe nismash për zgjidhje të qëndrueshme për integrim të përshpejtuar ekonomik dhe politik evropian dhe rajonal, si një katalizator i rëndësishëm i progresit ekonomik.

Si kurrë më parë, Evropa po përballet dhe është e përkushtuar ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në një kohë relativisht të shkurtër, vendet e rajonit kanë mundësinë të intensifikojnë reformat institucionale dhe strukturore dhe të përforcojnë konkurrencën në tregun global, për të përfituar nga përfitimet e digjitalizimit, zhvillimit teknologjik dhe të gjelbër, si shtete të ardhshme anëtare të Bashkimit Evropian.

Anëtarësimi në Bashkimin Evropian varet nga entuziazmi në Union për zgjerimin dhe thellimin e integrimit evropian, por edhe nga përpjekjet e shteteve kandidate për të përmbushur kriteret dhe standardet e nevojshme të larta, përmes respektimit të vlerave themelore evropiane. Ky proces është i dobishëm në aspekt reciprok për të dyja palët.

Vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor përballen me sfida të shumta. Zhvillimet globale të viteve të kaluara, të cilat ndryshuan botën në tërësi, patën një ndikim të madh në ekonomitë e vendeve të rajonit. Bashkimi Evropian u dha vendeve të Ballkanit Perëndimor një shans real për t’u integruar në Union.

Është veçanërisht i rëndësishëm plani i paralajmëruar për Ballkanin Perëndimor nga Kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula Fon der Lejen, e cila në forumin në Bratisllavë në maj të këtij viti, promovoi qëllimin e përbashkët për përshpejtimin e procesit të integrimit evropian. Ky plan hapi mundësi për integrim shumë më të shpejtë në Union.

Pas Samitit të Selanikut të vitit 2003, ky plan është jashtëzakonisht inkurajues për rajonin, pasi përfitimet ekonomike janë të mëdha. Katër shtyllat e planifikuara për vendet e Ballkanit Perëndimor do të na japin mundësinë të ndjejmë përfitimet e shtytësit kryesor të suksesit ekonomik – fuqisë transformuese të integrimit evropian dhe tregut të përbashkët evropian. Këtu e kam fjalën për fuqinë ekonomike me pjesëmarrjen e BE-së në ekonominë botërore dhe tregtinë rreth 16%. Vetëm në vitin 2021, BE-ja ka eksporte prej 2.18 trilion euro.

Nëse shikojmë edhe PBB-në e botës, atëherë do të shohim se 60% e PBB-së botërore bëhet në SHBA dhe BE. Vetëm 25% në vendet e BRIKS, ndërsa pjesa tjetër prej 15% në pjesën tjetër të botës. Prandaj kur themi se vendi ynë është në BE, krah për krah me partnerin strategjik SHBA-të, do të thotë se duam ta vendosim vendin ku është më i miri dhe më i zhvilluari.

Bashkimi Evropian ka një treg të vetëm prej 500 milionë banorësh, i cili ofron fuqi të madhe absorbuese dhe mundësi për ekonomi nga vëllimi. Vlerësohet se produkti i brendshëm bruto i BE-së në tërësi për shkak të efektit sinergjik është 10% më i lartë se sa do të ishte nëse shtetet anëtare të BE-së nuk do të integroheshin mes tyre.
Kjo në para reale do të thotë afërsisht 850 euro të ardhura shtesë vjetore për banor, gjatë një viti vetëm për shkak se vendi është anëtar i BE-së.

Në historinë tonë të pavarur, ka pasur një nivel jashtëzakonisht të lartë të mbështetjes qytetare për anëtarësimin e nevojshëm në Bashkimin Evropian për tridhjetë vjet. Në gjithë këto vite, mbështetja financiare e BE-së llogaritet në mbi 3.3 miliardë euro, fonde që vendi ynë i ka marrë përmes granteve dhe mbështetjes makrofinanciare, të cilat na kanë ofruar mbështetje likuiditeti, përshpejtim të aktivitetit të biznesit dhe indirekt paga më të larta dhe pensionet, uljen e papunësisë, rritjen e investimeve të huaja dhe ndërtimin e infrastrukturës më të mirë në vend.

Duke parë tregues objektivë, në vitet e fundit, me politikën e hapur evropiane të kësaj Qeverie, Maqedonia e Veriut ka ruajtur stabilitetin ekonomik edhe përballë krizave të shumta njëherësh.

Orientimi ynë evropian si Qeveri sjell rezultate. Do të bëj disa krahasime me anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO, ku kemi mundësuar një mjedis të qëndrueshëm të sigurisë në vend, i cili hapi mundësinë që investitorët ta njohin vendin tonë si një portë të rëndësishme për në tregun evropian. Shkalla e papunësisë, në ndryshim nga viti 2016 kur ishte pothuajse 24%, sot ka rënë në 14%. Në vetëm një vit kemi rritur punësimin prej 9.5% në vend.

Krahasimi për këto vite është i madh edhe në fushën e investimeve të huaja direkte, nëse në vitin 2016 ato ishin 338 milionë euro, në vitin 2022, vit pas pandemisë me KOVID-19 dhe në kulmin e krizës globale ekonomike dhe energjetike, arritën në gati 754 milionë euro. Dyfish më shumë se sa ishin në vitin 2016.

Investimet në ZZHTI në vitin 2016 arritën në 600 milionë euro kumulative, ndërsa në vitin 2023, bazuar në atë që është arritur sot, arrijnë në 2 miliardë euro. Nëse në atë kohë arrinin në 600 milionë euro, sot, në vetëm një vit, investimet e reja të rëna dakord janë në nivelin mbi 1 miliard euro.

Për krahasim, në vitin 2016, paga minimale në vend ishte 10.000 denarë, ndërsa tani nga marsi i këtij viti është 21.000 denarë, pra dyfish më shumë në krahasim me atë që kemi gjetur. Paga mesatare neto në vitin 2016 ishte pak mbi 22.000 denarë, ndërsa në vitin 2023, paga mesatare neto historikisht është më e larta dhe arrin në 37.000 denarë. Kjo është 230 euro më shumë në muaj në buxhetin familjar të puonjësve në vend.

Për herë të parë sollëm një zgjidhje sistematike për rritjen e pensioneve. Pensioni mesatar është rritur për 40%, krahasuar me atë që ishte në vitin 2016, pensioni mesatar ka qenë rreth 13.700 denarë, ndërsa sot në vitin 2023 është mbi 19.000 denarë dhe këtë muaj do të pasojë një rritje e re prej 6%.

Pensionistët tanë janë integruar në këtë vend dhe meritojnë një jetë dinjitoze dhe të denjë dhe atë në një nivel edhe më të lartë me anëtarësinë e ngushtë të vendit tonë nëse në kuvend merren vendimet e nevojshme.

Maqedonia e Veriut në 5 vitet e fundit ka qenë bartëse e flukseve pozitive politike dhe ekonomike, ne ofrojmë mundësi për ekonominë, komunitetin e biznesit, investojmë në një lidhje funksionale, bashkëkohore të vendit tonë me të gjithë rajonin, me investime kapitale në infrastruktura rrugore, hapen rrugë të reja evropiane.

Hulumtime të shumta janë bërë vite më parë tregojnë se pakënaqësia më e madhe e qytetarëve që jetojnë në rajonin e Ballkanit Perëndimor është për shkak të situatës ekonomike, shkallës dyshifrore të papunësisë, daljes së madhe të fuqisë punëtore me kualifikim të lartë dhe të ulët. Ne duhet ta sjellim Evropën këtu dhe kështu të njihemi si një anëtar i ri dinjitoz dhe i respektuar.

Madje edhe analizat empirike tregojnë se integrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE do të nënkuptojë se BE-ja do të ketë një rajon që do të jetë më i shpejti në rritje krahasuar me të gjitha vendet e tjera anëtare të BE-së, madje edhe vendet kandidate, nëse shikoni normat e rritjes së PBB-së. të vendeve anëtare individualisht, në raport me vendet kandidate, shihet se normat tona të rritjes janë më të larta se ato të vendeve anëtare më të zhvilluara të BE-së në baza vjetore në këto vite krize. Kjo sepse këtu ka një fuqi punëtore që është punëtore, ka investitorë të gatshëm për të investuar dhe ka projekte infrastrukturore që po ndërtohen për herë të parë që nuk janë ndërtuar në 50 vitet e fundit.

Dhe tani lind pyetja – Cilat do të ishin efektet ekonomike të anëtarësimit në Bashkimin Evropian? Në 5 vitet e para, kjo do të thotë paga më të larta nga 70 deri në 100 për qind.

Rritja e PBB-së nga 80 në 90%, rritja e numrit të vendeve të punës. Nga 30 deri në 40% është rritur numri i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në ekonomi.

Në vitin 2008, Maqedonia e Veriut dhe Kroacia ishin në të njëjtin pozicion për t’u bërë anëtarë të Unionit. Kryeministri i Kroacisë, Plenkoviq, theksoi se për dhjetë vjet anëtarësimi në BE është 12 miliardë euro plus. Kroacia hyri në BE në vitin 2013 me një shkallë papunësie prej gati 18%, në vitin 2022 shkalla e papunësisë në Kroaci është 6%.

Këtu kemi profesorë ekonomikë dhe akademikë të ekonomisë me të vërtetë të njohur dhe ata shumë thjesht do të llogarisin se sa ka humbur Maqedonia e Veriut për këto 17 vite pritje për sa i përket PBB-së dhe papunësisë dhe pagave.

Mosmarrja e vendimeve do të thotë vetëm izolim, vetëm ngecj. Mosmarrja e vendimeve për 11 vjet i solli këtij vendi grindje me fqinjët, solli grindje brenda, solli stagnim ekonomik dhe solli inxhinieri historiko-financiare, të cilën e pamë në 2 km2 në qendër të Shkupit. Asgjë tjetër nuk i solli.

Anëtarësimi në BE ka sjellë përfitime edhe për Poloninë, e cila u bashkua me BE-në në maj 2004 me një normë papunësie prej 20%, në vitin 2022 papunësia në Poloni do të jetë 2.6%. Sa i përket investimeve të huaja direkte, ato janë rritur mesatarisht me 28%, në 5 vitet e para të anëtarësimit në Bashkimin e vendeve që janë anëtarësuar. Rumania ka 7 miliardë euro investime të huaja direkte në vit. Në këtë drejtim Malta ka rritjen më të theksuar, nga 400 milionë në vit kur nuk ishte anëtare e BE-së, pesë vite pas anëtarësimit në Maltë, niveli i investimeve të huaja direkte është rritur në 21 miliardë euro.

Më parë ishte e paimagjinueshme që qytetarët tanë të shkonin për të punuar në vendet që përmenda, as në Maltë, as në Rumani, as në Poloni e as në Kroaci, aq më pak në Republikën Çeke dhe Sllovaki, e më së paku në Bullgari. Gjegjësisht, sepse niveli i pagave, i standardit ekonomik, në Maqedoninë e Veriut, dhe veçanërisht në kohën kur ishte pjesë e komunitetit të Jugosllavisë, ishte disa herë më i lartë se këto vende. Dhe çfarë ndodhi? Ata hynë në BE dhe sot kemi qytetarët tanë që shkojnë të punojnë pikërisht në këto vende për paga më të larta dhe një standard më të lartë jetese, diçka që ishte e paimagjinueshme dhe këtu keni akoma politikanë që tregojnë histori se shteti duhet të priste, duhej të priste. 10 vjet të tjera, 20 vjet të tjera. Pse? Dhe këtu nuk ka përgjigje. Asnjëherë nuk kanë dhënë përgjigje se pse duhet të presë shteti. Sepse ne shohim përfitimet, shohim që duke marrë vendime për anëtarësimin në NATO, nuk kemi humbur asgjë. Sapo e kemi marrë. Ne kemi marrë pensione, paga më të larta dhe një nivel më të lartë të investimeve të huaja direkte për hir të sigurisë në vend.

Në fund të ditës, ne bëmë miq. Miqtë për një vend të vogël janë pasuria më e madhe. Nëse Maqedonia e Veriut kishte problem me sektorin e energjisë elektrike, ne kemi instaluar 400 megavat burime të ripërtëritshme të energjisë vetëm në mandatin e Qeverisë që unë drejtoj. Për 50 vjet u bënë projekte dhe u hodhën tendera për ndërtimin e hidrocentralit të Çebrenit. Dje më në fund kemi një ofertues që është përzgjedhur, përmes një procedure transparente mes 9 ofertuesve të tjerë me reputacion. Është PPS-ja greke dhe partneri i tyre, kompani të njohura që ndërtuan objekte të mëdha dhe ku më në fund do të mund të nisin lidhjen e kontratave, studimet dhe në fund ndërtimin e Çebrenit, një nga objektet më të mëdha energjetike në territorin e 3B.

Kjo është bërë falë punës, hapjes dhe falë ndërtimit të miqësisë me vendet fqinje. Dhe nëse keni miq në vendet fqinje, atëherë edhe ata që nuk janë fqinjët tuaj e shohin se është një rajon që ia vlen të investohet dhe ia vlen të tregtohet. Prandaj them dhe përsëris – tani është koha për të marrë vendime, sepse tani është momenti gjeostrategjik në interes të Maqedonisë së Veriut dhe BE-së për anëtarësim në BE deri në vitin 2030.

Anëtarësimi në BE ka përfitime dhe një ndikim të rëndësishëm në rritjen ekonomike dhe tregtinë, pjesëmarrjen në bashkimin doganor të BE-së, reduktimin e barrierave tregtare dhe rritjen e konkurrencës. Anëtarësimi në BE do të thotë gjithashtu ndihmë financiare për të reduktuar dallimet ekonomike ndërmjet shteteve anëtare. Me këto fonde financohen projekte infrastrukturore, zhvillimi rajonal dhe nisma të ndryshme për stimulimin e rritjes ekonomike.
Politika e përbashkët bujqësore dhe fondet strukturore dhe investuese evropiane të cilat janë mbështetje për bujqësinë, zhvillimin rural, kërkimin dhe inovacionin dhe sektorë të tjerë.

Ne duhet të jemi të vetëdijshëm se bujqësia jonë konkurron me bujqësinë e vendeve fqinje. Ndihma që bujqit tanë marrin nga subvencionet është ndihma e buxhetit tonë. Megjithatë, kemi 2 shtete fqinje, subvencionet e të cilave nuk janë vetëm nga subvencionet e tyre nacionale, por janë edhe subvencione nga buxheti i BE-së. Kjo i bën ata menjëherë më konkurrues se ne. Ne duhet t’u ofrojmë fermerëve tanë dhe të gjitha kompanive tona anëtarësim në BE dhe qasje të barabartë në tregun e përbashkët evropian. Dhe aty do të vërtetohet, siç është vërtetuar në shumë fusha, se kompanitë maqedonase, punëtorët maqedonas, shkencëtarët maqedonas janë shumë më të vlefshme se të tjerat që ne i konsiderojmë aktualisht më të mira se ne.

Kjo do të nënkuptonte reforma thelbësore për vendosjen e vlerave themelore evropiane si shteti ligjor, respektimi i të drejtave të njeriut, sepse vetëm kështu do të jetë më i madh besimi i publikut tek institucionet shtetërore, gjyqësori, prokuroria dhe politikanët. Një administratë publike më e përditësuar dhe efikase që do të zgjidhë në mënyrë të drejtë, të drejtë dhe të shpejtë problemet me sektorin e biznesit, një sistem shëndetësor më të mirë dhe arsim më cilësor.

Ajo që ne po bëjmë është harmonizimi i legjislacionit tonë me BE-në. Këtu do të jem shumë i sinqertë, shumë thika janë nxjerrë në ajër në vendin tonë, shumë njerëz janë në mosmarrëveshje me njëri-tjetrin. Familjet grindeshin për atë se çfarë duhej të ndodhte me kë, mjaftuan kohët kur drejtësia dhe prokuroria drejtoheshin nga ministritë dhe qeveria, kur urdhëroheshin edhe çështje gjyqësore, kur njerëzit u vunë në paraburgim, vetëm për hir të të qenit. atje. Ne kemi nevojë për legjislacion evropian, sipas shembullit të Gjermanisë dhe Sllovenisë, siç po bëjmë ne që vendi të jetë i qetë. Që të mund të përcaktohet saktësisht se në çfarë baze akuzohet dikush, nuk duhet të jenë fajtorë në shtet 30 apo 40 persona për gjithçka që ndodh në shtet, por të gjithë, pavarësisht nëse janë biznesmenë, privatë, pavarësisht sektorit ku ata punojnë, duhet të mbajnë përgjegjësi për atë që ka bërë. Nuk mund të bazohet në anëtarët e përgjithshëm në Komitetin Qendror se vetëm një ose dy ose tre janë përgjegjës dhe të gjithë të tjerët mund të përdorin lirisht pasurinë e tyre, e cila mund të jetë marrë në mënyrë të paligjshme. Ndaj të gjitha këto rregullime po ndodhin gjatë javëve të fundit në vend dhe do të pasohen nga rregullime të reja në legjislacion.

Mjaft ishte nga kohrat në shtet kur del nje politikan dhe kur thote do i kap per vesh e do i fut ne burg. Jo, duhet të ketë një hetim të pavarur, të ketë një prokuror të pavarur dhe të ketë një gjyqtar të pavarur që do ta bëjë këtë përmes një procedure. Dhe të mos ketë deklarata të përfaqësuesve të huaj që thonë se kjo duhet bërë këtu, ndaj nëse është e nevojshme, le të mos jetë me ligj. Pra, nëse është kështu, pse nuk e bëjnë kështu në shtëpi? Kanë edhe politikanë e kryeministra që akuzohen për krime të caktuara, ndaj i shohim në mitingje atletike, i shohim të vrapojnë nëpër parqet e tyre. Mirëpo, askush nuk ka ndaluar askënd me forcë dhe tek ne paraburgimi është përdorur si dënim me vite, kemi njerëz që kanë 10 vite në paraburgim. Kemi njerëz që presin gjykime pas 15 vitesh. Ne nuk kemi nevojë për një sistem të tillë, një sistem të tillë e kemi parë për 45 vjet gjatë Jugosllavisë.

Ne kemi nevojë për një sistem modern dhe kemi nevojë për institucione efikase dhe të shpejta që do të gjykojnë sipas ligjit dhe rregullores në vend.

Vendet e Ballkanit Perëndimor, ne të gjithë duhet të jemi të fokusuar së bashku në përballjen me sfidat që na pengojnë në rrugën e prosperitetit. Prandaj drejtimi ynë duhet të jetë i qartë se si të përballemi me korrupsionin në prokurimet publike, blerjet e paligjshme të pronave, konfliktin e interesit dhe financat e paligjshme. Duhet të përpiqemi të përforcojmë kapacitetet e institucioneve që punojnë në parandalimin dhe zbulimin e hershëm të korrupsionit, për të kryer hetime dhe ndjekje të suksesshme të autorëve.

Ky është një prioritet i lartë në agjendën tonë në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

Maqedonia e Veriut ka treguar se nuk devijon nga aspiratat e saj për të arritur qëllimet e saj strategjike, si në ruajtjen e marrëdhënieve të mira fqinjësore ashtu edhe në përkushtimin e vendit për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Vendi ynë jo vetëm ndan parimet e politikës së jashtme të BE-së, por ka arritur një shkallë të lartë përafrimi me qëndrimet e Bashkimit, që është një konfirmim se ndajmë edhe politikën e vlerave të Bashkimit Evropian.

Ky është një prioritet i lartë në agjendën tonë në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

Kemi vende që janë anëtare të BE-së, ka vende që tashmë janë duke negociuar me BE-në dhe ne si një vend që i kemi hapur negociatat vetëm vitin e kaluar, kemi një politikë më të harmonizuar me BE-në sesa vende të tilla. Kjo është ajo që BE-ja duhet të njohë dhe vlerësojë për Maqedoninë e Veriut.

Ky është një prioritet i lartë në agjendën tonë në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

Ne i përkasim pjesës demokratike dhe të lirë të Evropës dhe pasi ne, vendet e Ballkanit Perëndimor, kemi interes të jemi anëtarë të BE-së, Bashkimi Evropian ka një interes të madh që Ballkani të mos ketë konflikte rajonale, të ketë konflikte politike. stabilitet, të kemi shtete ekonomikisht të qëndrueshme që do të zhvillohen dhe do të perfeksionohen, në nivel demokratik, administrativ, politik, sigurie. BE-ja nuk ka nevojë për 2 kufij, aktualisht ka kufij të jashtëm dhe një kufi të brendshëm me vendet e 3B. Nuk përfiton as vendet e Ballkanit Perëndimor dhe as BE-ja. Gjegjësisht, imagjinoni se si do të dukeshin SHBA-të nëse Ajova dhe Minesota nuk do të ishin pjesë e SHBA-ve dhe do të duhej të anashkaloheshin me pasaporta ose të kalonin me pasaporta ose të bëjnë rreth për të shkuar nga bregu perëndimor në bregun lindor të SHBA-ve. Kjo është ajo që kemi aktualisht në Evropë, nëse largoheni nga Greqia ju duhet një pasaportë për të hyrë në Maqedoninë e Veriut, pastaj një pasaportë për në Serbi, kështu që do të humbni gjysmë dite në kufi derisa të arrini në Hungari. Ose do të bëni një devijim dhe do të kaloni përmes Bullgarisë, Rumanisë, Hungarisë etj. A është kjo strategjia e BE-së? Nëse kjo është strategjia për të qenë një bashkim me kufij të brendshëm, atëherë mirë. Megjithatë, mendoj se edhe ata e kanë njohur këtë dhe për këtë arsye deklaratat e Charles Michel, se deri në vitin 2030 duhet të sigurohet anëtarësimi i vendeve të BE-së, normalisht me reforma të brendshme të BE-së dhe komisionerit evropian Varhey, i cili thotë se administrata është. i gatshëm për të punuar për këtë dhe se çdo vend duhet të anëtarësohet në BE sipas meritave të tij, sipas shpejtësisë së integrimeve të tij, siç thotë Presidenti i Francës.

Ky është një prioritet i lartë në agjendën tonë në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

Dhe kjo është më shumë një luftë brezash për një Evropë të bashkuar që do të vazhdojë me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Partneritetin e Evropës Lindore, dhe kjo na jep një nxitje të fortë për reforma.

Prandaj, të gjithë së bashku, qofshim në pushtet apo në opozitë, duhet të përforcojmë përpjekjet tona dhe të përmbushim pritshmëritë e qytetarëve tanë. Nga ne varet se sa shpejt do t’i bëjmë reformat në rrugën drejt BE-së, sa shpejt do t’i përmbushim kushtet që pritet t’i përmbushim dhe çfarë dinamike do të ndjekim varet nga dialogu i brendshëm politik. Por një gjë është e sigurt, fokusi dhe synimi ynë duhet të mbetet Bashkimi Evropian.

Dua këtu në këtë mbledhim jashtëzakonisht eminent, të gjithë të pranishmive këtu dhe ata që na shikojnë, sot në Maqedoninë e Veriut, në Kuvend nuk votohet për ndryshime kushtetuese, sot në Kuvend votohet për integrimin evropian të shtetit. Sot në Kuvend votohet ose për integrimin në BE ose për izolimin e vendit që e kemi parë prej 11 vitesh. Gjithmonë kam besuar dhe punuar që vendi i këtij shteti është në BE.

Ju faleminderit.“