Shkencëtarët kanë bërë një zbulim të ri, kështu mund të ngrohemi në të ardhmen

Shpërndaje

Shkencëtarët nga Universiteti gjerman i Halle dhe Instituti i Teknologjisë në Karlsruhe, së bashku me shkencëtarët nga Universiteti Zviceran i Bazelit, analizuan temperaturat në 31 garazhe nëntokësore në qytete të ndryshme në Gjermani, Austri dhe Zvicër.

Në gjashtë prej tyre, ata arritën të masin temperaturën e ujit nëntokësor në afërsi.

Rezultatet treguan se garazhet nëntokësore ngrohin ujërat nëntokësore gjatë gjithë vitit.

Rezultatet u ndikuan nga vëllimi i trafikut në garazhet nëntokësore, afërsia e tyre me ujërat nëntokësore dhe temperatura e tyre.

– Meqenëse garazhet publike nëntokësore janë shpesh më të thella në brendësi të vendit dhe përdoren për një kohë më të shkurtër, ato ngrohin më shumë ujërat nëntokësore sesa objektet private – thotë Maximilian Noeten, autor i hulumtimit.

Në të ardhmen, nxehtësia e tepërt nga toka mund të përdoret duke përdorur pompat e nxehtësisë.

– Avantazhi i kësaj do të ishte nxjerrja e energjisë nga ujërat nëntokësore – thotë Noeten.

Ekipi përdori modelin për 5040 garazhe nëntokësore në Berlin për të llogaritur shkallën e ngrohjes së ujërave nëntokësore. Shkencëtarët arritën në përfundimin se energjia totale e gjeneruar mund të ngrohte rreth 14,660 familje.

– Sigurisht që vetëm ngrohja nga ujërat nëntokësore nuk mjafton për të mbuluar nevojat për ngrohje të një qyteti si Berlini apo një shteti si Gjermania. As niveli i temperaturës së ujërave nëntokësore afër sipërfaqes nuk është i mjaftueshëm për ngrohje pa pompë nxehtësie. Por ne e dimë nga hulumtimet e mëparshme se potenciali i energjisë gjeotermale shkon përtej kësaj dhe mund të luajë një rol të rëndësishëm në furnizimin e qëndrueshëm të nxehtësisë – thotë Peter Baer, ​​autor i hulumtimit nga Universiteti i Halle.