MPB: Nga nesër pas mesnate mos vozitni nëse keni patentë shoferi me emrin “Republika e Maqedonisë”

Shpërndaje

Ministria e Punëve të Brendshme i informon qytetarët se nga ora 00:00 të datës 13.02.2024, në pajtim me ndryshimet e miratuara ligjore, në lidhje me Marrëveshjen e Prespës, pushon vlefshmëria e dokumenteve të udhëtimit me emrin Republika e Maqedonisë dhe të vlefshme do të jenë vetëm dokumentet me emrin Republika e Maqedonisë së Veriut.

Apelojmë te qytetarët me dokumente të vjetra të udhëtimit assesi të mos tentojnë të dalin jashtë shtetit tonë për shkak se kjo nuk do të jetë e mundshme. Qytetarët me shtetësi të dyfishtë do të mund pa pengesa ti shfrytëzojnë dokumentet e shtetit tjetër. Në të njëjtë kohë, potencojmë se çdo qytetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut i cili do të vij në pikëkalim kufitar për hyrje në shtetin tonë, do të pranohet pa marrë parasysh se me cilin dokument të udhëtimit do të vjen.

Në lidhje me letërnjoftimet, i informojmë qytetarët se të njëjtit do të vazhdojnë edhe pas datës 13 shkurt, pa marrë parasysh se a janë me emrin Republika e Maqedonisë ose Republika e Maqedonisë së Veriut dhe qytetarët do të mund ti shfrytëzojnë në tërë territorin e shtetit tonë. Për dalje nga shteti, nga ana tjetër, nga shtetet me të cilat kemi marrëveshje dy palëshe për udhëtim me letërnjoftim, qytetarët nuk do të kthehen nga ana e nëpunësve policorë kufitarë nëse kanë letërnjoftim me emrin Republika e Maqedonisë, por nuk mund të garantojmë se të njëjtit do të pranohen nga shtetet tjera. E njëjta vlen edhe për lejet e qarkullimit të automjeteve, si për letërnjoftimet.

Rreth patentë shoferëve, i informojmë qytetarët se nga ora 00:00 të datës 13 shkurt të vitit 2024 do të vlejnë patentë shoferët me emrin Republika e Maqedonisë së Veriut.

Ministria e Punëve të Brendshme do të veprojë në pajtim me ligjin dhe për këtë apelojmë te qytetarët të mos drejtojnë automjetet nëse nuk kanë patentë shoferi valid me emrin Republika e Maqedonisë së Veriut. Gjithashtu paralajmërojmë se në rast të dëmit të shkaktuar gjatë aksidentit në trafik, qytetarët të cilët nuk posedojnë patentë shoferi do ti bartin pasojat rreth dëmit eventual.

Në lidhje me ngjitëset “NMK” në targat e regjistrimit, përsërisim se ato janë pa pagesë për qytetarët, kurse çdo lloj i keqpërdorimit rreptësisht do të sanksionohet. Qytetarët mund në çdo stacion për kontrollim teknik të shkojnë me automjetin dhe lejen e qarkullimit dhe nga ana e kontrollorit të stacionit për kontrollim teknik do ti ngjiten ngjitëset në targat e regjistrimit.