Pse nuk i pranohet amnistia e Agim Krasniqit! (Video)

Shpërndaje

Materiali i rradhës në Pa Censurë, sqarojë në detaje se pse zvarritet amnistia e Agim Krasniqit.

Jepen përgjigje për pyetjet:

Pse nuk i pranohet amnistia vetëm e Agim Krasniqit?
A abuzon me pozitën zyrtare kryetari i Këshillit penal të Gjykatës Themelore në Gostivar, me mos miratimin e amnistisë?
Pse lëndët tjera të ngjajshme si e Agim Krasniqit, u amnisutan por vetëm për këtë, kemi selektivitet?
Si dhe shumë përgjigje tjera…

Kujtojmë se Agim Krasniqi vuan dënimin që nga 01.06.2008, ku të njëjtin e mbaron më 01.06.2023 nëse Ligji për Amnistinë nuk do të zbatohet. Në rast se Ligji i Amnistisë miratohet Agim Krasniqi tani do të duhej të ishte në liri!

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë miratoi Ligjin për Amnisti në seancën e mbajtur më 15 janar 2018, e cila u botua në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë nr. 11 nga 18.01.2018.