Shabani: MASH, komuniteti i biznesit dhe fakulteti në dialog të afrimit të arsimit të lartë me kërkesat e tregut të punës

Shpërndaje

Ministria e Arsimit dhe Shkencës vazhdon dialogun me komunitetin e biznesit, ndërsa fakultetet do të përfshihen në mënyrë aktive në procesin e afrimit të arsimit të lartë me kërkesat e tregut të punës. Zëvendësministri i Arsimit dhe Shkencës Arafat Shabani në fjalimin e tij në Konferencën “Arsimi i Lartë dhe Biznesi – sfida dhe përparësi të përbashkëta” tha se ky dialog është vazhdimi i bashkëpunimit që MASH e kishte me odat ekonomike në procesin e përcaktimit të nevojave të kompanive dhe krijimin e profesioneve të reja në shkollat e mesme profesionale, për të cilat regjistrimi është në rrjedhë.

“Përmes fushatës ‘Mëso me mençuri, puno me profesionalizëm’, e mbështetur nga Ambasada e Zvicrës, krijojmë arsim të mesëm profesional i cili, posaçërisht përmes arsimit dual, do të sigurojë kuadrin e kërkuar nga kompanitë, por edhe rritjen e mundësive për punësimin e të rinjve. Në të njëjtën kohë, kjo është bazë solide për vazhdimin e arsimimit në institucionet e arsimit të lartë, posaçërisht në fakultetet teknike, të cilat në periudhën e kaluar ishin më pak atraktive për të rinjtë ”, theksoi Shabani.

Në fazën e parë të fushatës, përmes dialogut intensiv midis Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, vetëqeverisjeve lokale, shkollave dhe komunitetit të biznesit, ishin të identifikuara nevojat për hapjen e profileve dhe paraleleve të caktuara në secilën prej komunave, në përputhje me gjendjet e tregut lokal të fuqisë së punës. Edhe politika e regjistrimit për vitin shkollor 2021/2022 u krijua në përputhje me ato nevoja. Në fazën e dytë, shkollat e mesme i prezantojnë para nxënësve të shkollës së mesme të ardhshëm të gjitha risitë, përfitimet dhe mundësitë që i ofron arsimi profesional.

“U formuan 97 paralele në 46 shkolla të mesme që së bashku me mbi 200 kompani do të zbatojnë konceptin e arsimit dual, i cili është interesant për të rinjtë, sepse fokusohet më shumë në trajnimin praktik në vendin e punës, në vend të mësimit të teorisë në klasë. Me politikën e re të bursave, për vitin shkollor 2021/2022, parashikojmë 2000 bursa me vlerë 3,500 denarë në nivelin mujor për 9 muaj të vitit për të gjithë që do të regjistrohen në paralele duale dhe ajo është motiv i shkëlqyeshëm për të mësuar, në në të njëjtën kohë realizohen edhe të ardhura, në të cilën edhe ajo është e rëndësishme për të rinjtë. “Sidoqoftë, motivi më i madh për zgjedhjen e arsimit të mesëm profesional duhet të jetë gjasat përfshirjen e shpejtë me dinjitet dhe vend pune të paguar mirë , për të siguruar pavarësinë ekonomike nga familja që do të korrespondojë me përqindje evropiane për pavarësi”, potencoi zëvendësministri Shabani.

Ai rikujtoi se është rritur numri i paraleleve për arsimin profesional për 5% dhe nga gjithsej 30 mijë vende të lira në konkurs, pothuajse 20 mijë janë të dedikuara për arsimin profesional.

Ministria e Arsimit dhe e Shkencës