Refuzohet ankesa e Thaçit për legjitimitetin e Speciales

Shpërndaje

Mbrojtësit e ish-kreut të UÇK-së, Hashim Thaçi, kanë paraqitur sot ankesë kundër vendimit të gjyqtarit të Këshillave të Specializuara të Kosovës (KSK).

Gjykatësi refuzoi kërkesat e tyre për pezullim të procedurës dhe refuzim të aktakuzës, me të cilën ata kundërshtuan legjitimitetin dhe ligjshmërinë e asaj gjykate, themelimin e saj, formën e aktakuzës dhe të tjera.

Ata me ankesë kërkojnë nga Dhoma e Apelit e KSK-së që të vërtetojë se asaj gjykate i ka skaduar mandati, si dhe se Thaçit i janë shkelur të drejtat “aq sa vazhdimi i gjykimit kundër tij do të cenonte thelbësisht kuptimin të kësaj procedure.

Ndër të tjera, në ankesën e shkruar në 20 faqe, avokatët mbrojtës deklaruan se gjykata (SVK) nuk i plotëson kushtet e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, sepse nuk është e pavarur dhe e paanshme.

“Mbrojtja pretendon se Ligji për KGJK-në (i miratuar nga Kuvendi i Kosovës) krijoi atë që zbatohet në praktikë për një gjykatë të jashtëzakonshme dhe se KGJK nuk i plotëson garancitë e pavarësisë dhe paanësisë, pasi që Ligji për nuk parashikon rregulla adekuate për Përbërja dhe emërimi i anëtarëve të saj, kohëzgjatja e shërbimit, arsyet e shkarkimit, refuzimit dhe shkarkimit të anëtarëve të saj”, thuhet në parashtresën e mbrojtjes së Thaçit.

Arsyeja e dytë e ankesës ka të bëjë me të drejtën për gjykim brenda një afati të arsyeshëm, për të cilën ata pretendojnë se nuk ekziston sepse Thaçi dyshohet se ka qenë nën dyshime që nga 7 janari 2011, kur raporti i Raportuesit Special të Këshillit të Evropës Dick Marty për organet e njeriut është publikuar trafikimi në Kosovë. Avokatët mbrojtës vazhdojnë të ankohen se raporti i Martit është përfshirë si “dokument themelor i asaj gjykate” sepse, siç pretendojnë ata, në atë mënyrë shkelet prezumimi i pafajësisë së Thaçit.

Në raport, ndër të tjera, Marty dënoi “krimet monstruoze”, shprehu “një ndjenjë të tërbimit moral” duke lexuar raportet për Thaçin si “lojtar kyç në strukturën mafioze të krimit të organizuar në Kosovë”, kujtojnë avokatët e Thaçit.

Ata më tej shtojnë se raporti kontrovers i Dik Martit thotë se ‘burimet e dorës së parë’ i treguan në mënyrë të besueshme Thaçit dhe anëtarëve të tjerë të rrethit të tij të ngushtë, se ata urdhëruan, dhe në disa raste mbikëqyrën personalisht, atentate, ndalime, rrahje dhe testime.

Në fund, avokatët e Thaçit përsëritën pretendimin e mëparshëm se sipas Kushtetutës së Kosovës, mandati i asaj gjykate ka skaduar më 3 gusht 2020, që do të thotë se ata nuk mund të punojnë fare dhe as të gjykojnë askënd.

“Konstatimi i gjyqtarit se mandati i përkohshëm i gjykatës dhe i prokurorisë nuk ka skaduar më 3 gusht 2020, bazohet në moskuptimin e procesit të kontrollit kushtetues përmes të cilit vlerësohen ligjet dhe amendamentet në Kosovë. Duke mos marrë parasysh procedurën dhe efektin juridik të shqyrtimit të Gjykatës Kushtetuese, gjyqtari ka bërë një gabim në zbatimin e ligjit, i cili ka gabuar edhe vendimin e tij për mandatin e përkohshëm të KSK -së”, kanë deklaruar avokatët.Përveç Thaçit, ankesa kanë paraqitur edhe mbrojtësit e tre të akuzuarve të tjerë në të njëjtin rast, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi.Avokatët e Veselit janë ankuar për shkeljen e të drejtave kushtetuese të të pandehurit, ndërsa ankesat e Selimit dhe Krasniqit janë ngritur për shkak të formës së aktakuzës.