Qeveria dhe LSM filluan dialogun për rritjen e pagave prej 2806 denarë për të gjithë në sektorin publik

Shpërndaje

Qeveria dhe LSM filluan dialogun social për një marrëveshje të re të përgjithshme kolektive duke përfshirë rritjen e pagave prej 2806 denarë për të gjithë në sektorin publik.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut sot ka mbajtur mbledhjen e parë të grupit punues për krijimin e marrëveshjes së re të përgjithshme kolektive në sektorin publik, si rezultat i përfundimit të seancës së fundit të Qeverisë, sipas të cilit zëvendëskryeministri përgjegjës Për këtë iniciativë ishte përgjegjës për çështjet ekonomike., koordinim me departamentet ekonomike dhe investime, Fatmir Bitiqi, ministri i financave Fatmir Besimi, i cili në takim u përfaqësua nga zëvendësministri Filip Nikoloski, ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jovana Trencovska, Ministrja për Informim. Shoqëria dhe Administrata Admir Aliti dhe Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Jeton Shakiri.

Në takimin me sindikatat përfaqësuese për arritjen e marrëveshjes së re të përgjithshme kolektive për sektorin publik, Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë (SSM) e përfaqësuar nga kryetari Darko Dimovski, u përcaktua korniza e negociatave, e cila në këtë fazë përfshin harmonizimin e paga për rritje lineare për 2.806 denarë neto (ose 4.333 denarë bruto) për të gjithë në sektorin publik.

Pika e dytë në kuadrin negociator për marrëveshjen e re të përgjithshme kolektive është kthimi i pagesës së pushimeve (K-15) për të gjithë sektorin publik në vitin 2023.

Në takimin e sotëm, partnerët e dialogut social u dakorduan që në marrëveshjen e re të përgjithshme kolektive të përfshihet vendosja e një metodologjie të re për llogaritjen e pagave e cila do të sigurojë korrigjim të rregullt të pagave sipas kritereve që duhet të përcaktohen më tej.

Qeveria dhe KKM ranë dakord sot për përfshirjen maksimale të organizatave sindikale në procesin e reformës së sektorit publik, i cili përfshin optimizimin dhe racionalizimin, si dhe hartimin e përbashkët të një ligji të ri për pagat në sektorin publik që do të jetë i zbatueshëm nga 1 janari. 2023.

Zëvendëskryeministri përgjegjës për çështjet ekonomike, koordinimin me departamentet ekonomike dhe investimet Fatmir Bitiqi tha në takim se kjo iniciativë e Qeverisë është të gjejë një mënyrë institucionale për harmonizimin e rregullt të pagave në sektorin publik përmes dialogut social i cili, si në rastin e pagës minimale dhe pensioneve, solli një rezultat që u vlerësua historik dhe që do të vlejë për të gjithë 133700 punonjësit në sektorin publik.