Lajm i mirë/ Certifikatat e lindjes do të jepen në qytetin ku jeni duke jetur dhe jo ku keni lindur

Shpërndaje

Qeveria në seancën e djeshme miratoi informacion në lidhje me 76 fusha elektronike per identifikimin e Regjistrit se Zyrës për Regjistrim Civil.

Që nga themelimi i regjistrit elektronik të identifikimit deri tani bëri lidhjen elektronik të 82 zonave burimore dhe kështu mundësoi qytetarëve pavarësisht nga vendin e tyre të lindjes dhe të vendbanimit të paraqesë një kërkesë për lëshimin e një certifikatë në qytetin ku ata jetojnë, dhe kjo në mënyrë elektronike për t’u siguruar nga qyteti ku ka lindur personi.

Kjo lidhje është bërë e mundshme ne menyre diplomatike dhe konsullore të Maqedonisë Veriore e lidhur me zonat burimore e Zyrës për Menaxhimin e regjistrave dhe konkluzioneve të kërkuara nga qytetarët që jetojnë jashtë vendit, për të marrë një interval më të shpejtë kohor.

Centralizimi i të dhënave dhe proceseve optimizmin te biznesit të gjerë opsionesh në drejtim të zbatimit të rregulloreve evropiane dhe rritjen e efikasitetit në administratë, u tha ne përfundim te seancës së Qeverisë në këtë pikë.