Vendimet nga mbledhja e 16-të e Qeverisë Kurti: “Drejtësia, Mërgata, Ndihmë Preshevës,…”

Shpërndaje

Në mbledhjen e gjashtëmbëdhjetë të Qeverisë së Republikës së Kosovës, morëm vendime të rëndësishme:

Drejtësia

Në përputhje me zotimet tona, u votua projektligji për themelimin e Gjykatës Komerciale, si një nga veprimet konkrete drejt shtetit të së drejtës, dhe mekanizëm që u hap rrugë investimeve të huaja dhe të mërgatës sonë.

Mërgata

Obligimet e primit të sigurimit kufitar, apo siç njihet Kartoni i Gjelbër, do të mbulohen plotësisht nga Qeveria, për bashkatdhetarët dhe të huajt që vijnë në Kosovë deri në fund të vitit 2021.

Do të fillojmë emetimin e “Bonove të diasporës” për t’iu mundësuar bashkatdhetarëve tanë që kursimet t’i orientojnë në investime zhvillimore.

Luftimi i pandemisë COVID-19

Vazhduam lehtësimin e masave që mundësojnë aktivitet të shtuar ekonomik dhe njëkohësisht synojnë kontrollimin e përhapjes së infeksionit.

I hapëm rrugë financimit të një projekti 40 milionë euro në kuadër të ndihmës financiare për rimëkëmbje të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe një projekti tjetër për forcimin e ofrimit të shërbimeve mjekësore për të prekurit nga COVID-19 dhe për mbështetje sociale dhe ekonomike gjatë periudhës së izolimit.

Ndihmë Preshevës

Ndamë njëqind mijë euro (100,000.00 €) për t’i dalë në ndihmë Komunës së Preshevës pas vërshimeve.

Të drejtat e njeriut

Ndamë 20.000 euro, si mbështetje simbolike për familjen e Kujtim Veselit, 11 vjeçarit nga Fushë Kosova.

Themelimi i Këshillit për Persona me Aftësi të Kufizuara është në përputhje me objektivat strategjike të Qeverisë, për zbatimin e legjislacionit dhe politikave që përmbushin të drejtat e të gjithë qytetarëve.

Ekonomia

Miratuam projektligjin i cili lehtëson dhe nxitë ndërtimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike me shpejtësi të lartë dhe që mundëson shtrirjen e këtyre rrjeteve me kosto më të ulët.

Infrastruktura dhe mjedisi

Oda e Arkitektëve si dhe Oda e Inxhinierëve do të rregullojnë me tjerash edukimin e vazhdueshëm të arkitektëve dhe inxhinierëve në fushën e ndërtimit.

Adresuam domosdoshmërinë që informacionet kryesore të sistemohen në një bazë të të dhënave që do ta përbëjnë infrastrukturën kombëtare të informacioneve hapësinore për Republikën e Kosovës.

E drejta pronësore dhe banesore

Të drejtat pronësore të personave të huaj fizik dhe juridik, si dhe e drejta banesore do të rregullohen me plotësim ndryshimet e projektligjeve të miratuara.

Mbrojtja

Lejimi i qëndrimit të përkohshëm dhe transit të forcave tona ushtarake për të marrë pjesë në kuadër të misioneve të forcave amerikane, në Republikën e Irakut, u trajtua nëpërmjet propozim-vendimit që miratuam.

Arsimi

Pas ratifikimit të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Agjencisë Austriake për Zhvillim – ADA, do të fillojë zbatimi i projektit 36 mujor “Hulumtimi dhe shkencat e aplikuara në arsimin e lartë + (Heras)”.

Të drejtat e autorit

Mbrojtja e të drejtave të autorit është nxitje për thellim të imagjinatës, rritje të kreativitetit dhe krijimtari kulturore. Këtë garanci e filluam sot si formë për kompensime adekuate të krijuesve dhe ndërmarrëseve në vendin tonë.

OShP

Emëruam Komisionin Përzgjedhës për rekomandimin e kandidatëve për kryetar dhe dy anëtarë të Bordit të Organit Shqyrtues të Prokurimit.

Lëvizja e lirë e mallrave dhe eliminimi i barrierave tregtare

Me vendimin e sotëm, inicuam formimin e Grupit Punues Ndërministror për koordinim rreth legjislacionit teknik për lëvizjen e lirë të mallrave. Po ashtu, u miratua edhe propozim-vendimi lidhur me Programin për eliminimin e barrierave tregtare sipas neneve 34-36 të Traktatit për Funksionimin e BE-së.

Instrumenti për Ndihmën e Para-Anëtarësimit dhe bashkëpunimi ndërkufitar

U miratua nisma për negocimin e marrëveshjes ndërkombëtare të partneritetit në kuadër të Programit për bashkëpunim ndërkufitar Mal i Zi – Kosovë nën IPA II dhe u inicua procesi për ratifikimin e marrëveshjes financiare për IPA 2020 ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian.