Zaev: Edhe katër ditë zgjat regjistrimi i popullsisë

Shpërndaje

Kryeministsri Zoran Zaev bashkë me familjen e tij në Strumicë u regjistrua në regjistrim e popullsisë.

Siç theksoi kryeministi Zaev, në këtë mënyrë ai dhe familja e tij ishin partenrë në këtë proces në mënyrë që shtetei, institucionet publike, autoritetet lokale dhe bashkësia biznesore nga të dhënat të sigurojnë jetë më të mirë për qytetarët.

“Mbesin edhe 4 ditë deri në fund të operacionit më të rëndësishëm statistikor – Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, që e zbaton Enti Shtetëror për Statstika. Pas 20 viteve, më në fund shtet do të ketë të dhënat aktuale dhe do të jenë bazë për krijimin e politikave reale”, tha Zaev.

Ai tha se procedura zgjatë pak dhe për pak kohë, çdo qytetar mund ta japë kontributin e tij.