Besimi: Buxhet zhvillomor në kushte të krizës

Shpërndaje

Buxheti paraqet dokument kyç që inkorporon aktivitetet e planifikuara të politikës fiskale në favor të ✔️Zhvillimit Ekonomik dhe ✔️përmirësimit të mirëqenies së të gjithë qytetarëve. Buxheti për vitin 2022, përveç specifikës së shprehur në numra, është edhe reflektim i përpjekjeve tona të qëllimeve dhe parimeve të përcaktuara nga të cilat do të udhëhiqemi.
Për ✅perspektivat dhe sfidat me të cilat përballet ky Buxhet Zhvillimor, ✅Instrumentet Inovative të Financimit, ✅Mbështetja e ekonomisë , kategorive të ndjeshme, zhvillimi lokal dhe cilësia më e mirë e jetës, lëxoni më tepër në kolumnën: BUXHET ZHVILLIMOR NË KUSHTE TË KRIZËS

Lajmi i plotë KËTU