Bilall Kasami zgjidhet Kryetar i Këshillit për zhvillim të rajonit planor të Pollogut

Shpërndaje

Sot në hapësirat e Hotel Mercure u realizua mbledhja konstitutive e rradhës e Këshillit për Zhvillim Planor të Rajonit të Pollogut.

Në këtë mbledhje Kryetari i Komunës së Tetovës Bilall Kasami zgjidhet Kryetar i Këshillit për zhvillim të rajonit planor të Pollogut.

Në bazë të predispozitave ligjore, kryesuesi i Këshillit për Zhvillim Planor të rajonit të Pollogut, udhëheq me seancat e Këshillit për Zhvillim të Rajonal planor të Pollogut.